Skip to content
Hlavná stránka

Advokátska kancelária

JUDr. Roman BLAŽEK, s.r.o.

Pohraničná 4, 945 01 Komárno

zapísaná Okresným súdom v Nitre v odd. Sro, vl.č. 19228/N

IČO : 36 721 123

zápis Slovenskej advokátskej komory č. 0596

email: judrblazek(at)slovanet.sk

tel.: +421 (35) 7701738

mobil: +421 (905) 645137


 

Jazyk

  • Slovensky